Tắm bồn kiểu Nhật: Làm thế nào để giữ cho tâm trí trong trạng thái bình an

Tắm bồn kiểu Nhật: Làm thế nào để giữ cho tâm trí trong trạng 

Trong quá trình tắm bồn kiểu Nhật, việc giữ cho tâm trí trong trạng thái bình an là một phần quan trọng để tạo ra trải nghiệm thư giãn và sảng khoái. Dưới đây là một số cách để bạn có thể giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái bình an khi tắm bồn kiểu Nhật:

Tập trung vào hơi thở:

Sử dụng âm nhạc và âm thanh tự nhiên:

Thực hiện thiền định hoặc tập trung vào cảm nhận:

Tạo không gian thư giãn:

Bằng cách tập trung vào hơi thở, sử dụng âm nhạc và âm thanh tự nhiên, thực hiện thiền định hoặc tập trung vào cảm nhận, và tạo một không gian thư giãn, bạn có thể giữ cho tâm trí luôn trong trạng thái bình an khi tắm bồn kiểu Nhật. Điều này giúp tạo ra một trải nghiệm thư giãn và sảng khoái đích thực cho cả cơ thể và tâm trí.